Bilaga 6a – Motion till Göteborgs Scoutdistrikts vårstämma 2024