Bilaga 7 – Proposition återgång till originalstadgar