Huvudhandling höstdistriktsstämma höstdistriktsstämma 2022 v1 22-10-20