Protokoll Distriktsstämma 230423_signerat_rev.ber.