Valberedningens förslag för höststämman 2023 daterat 2023-10-17