VAR MED OCH RÖSTA!

Damen till vänster är redan döpt och heter Olla. Men vad ska nallen och elefanten heta?