Berika ditt scoutliv – bli distriktsaktiv!

Distriktet leds av och för medlemmarna! Enkelt uttryckt behövs engagemang på flera olika delar av distriktet. Lär mer om dessa här:

Mer om att verka i distriktsstyrelsen

Mer om att verka i valberedningen

Mer om att verka i en arbetsgrupp eller ett råd (sida under konstruktion)

Mer om distriktets organisation som helhet

Vi söker hela tiden nya krafter och nedan är de behov som finns just nu. Är du intresserad av att engegera dig, men inte vet var, kontakta styrelsen@gbgscout.se eller valberedningen@gbgscout.se

Är du distriktsaktiv får du ett märke som extra tack för din insats! Märken delas i normalfallet ut på kalendersynken i november/december, eller enligt överenskommelse med ansvarig/sammankallande i din arbetsgrupp. Känner du att du borde få eller fått ett märke – kom förbi scouternas Hus när kansliet är öppet så ordnar vi det!
Det finns ett märke per år med start för engagemang under 2021.

Distriktet söker just …

Styrelsemedlemmar
Vad: Vi behöver alltid individer till distriktsstyrelsen
Hur länge/mycket: Engagemanget är på ett eller två år. Läs mer på länken ovan.
Kontakt: valberedningen@gbgscout.se

Medlemm(ar) till valberedningen
Vad: Vi behöver tillskott till valberedningen
Hur länge/mycket: Engagemanget är på ett år, men gärna långsiktigt. Läs mer på länken ovan.
Kontakt: valberedningen@gbgscout.se

Tillskott till arrangemangsgruppen
Vad: Arrangemangsgruppen behöver bli fler.
Hur länge/mycket: Engagemanget är inte tidsbestämt i längd eller omfattning, men räkna med möte några kvällar i månaden.
Kontakt: styrelsen@gbgscout.se

Medlemmar till en kommande e-arrangemangsgrupp
Vad: Vi håller på att starta upp en ny grupp för att stötta med digitala arrangemang. Vi söker både dig som kan eller vill lära dig tekniken, och dig som vill skapa innehåll.
Hur länge/mycket: Engagemanget är inte tidsbestämt i längd eller omfattning, men räkna med möte några kvällar i månaden.
Kontakt: styrelsen@gbgscout.se

IT-stöd
Vad: Distriktsstyrelsen och kansliet behöver stöd primärt med Office 365 men även med andra system som bokning mm.
Hur länge/mycket: Engagemanget är inte tidsbestämt i längd eller omfattning, men räkna med att stötta löpande någon gång i månaden.
Kontakt: styrelsen@gbgscout.se

Suppleant till Göteborgsscouternas stiftelse
Vad: Göteborgs scoutdistrikts stiftelse utser stiftelsens styrelse och där behövs en suppleant
Hur länge/mycket: Engagemanget är på ett år. Räkna med möte några kvällar i månaden.
Kontakt: stiftelsen@gbgscout.se

NOMINERA DIG SJÄLV ELLER NÅGON DU TYCKER SKULLE PASSA!