Snabblänkar:

Protokoll
Aktuella stämmohandlingar
Handlingar
Stadgar
Blanketter
Arrangemang
Rapporter
Policyer
Nyhetsbrev

Protokoll

Distriktsstämman

Vårstämma 2013
Höststämma 2013
Höststämma 2014
Höststämma 2015
Vårstämma 2016
Höststämma 2016
Extra Höststämma 2016
Vårstämma 2017
Höststämma 2017
Vårstämma 2018
Höststämma 2018
Vårstämma 2019
Höststämma 2019
Vårstämma 2020
Höststämma 2020
Höststämma 2021

Protokoll för 2021 signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.
DST_210418_digitalsignerat

Distriktsstyrelsen

Styrelseprotokoll 2016:01
Styrelseprotokoll 2016:02
Styrelseprotokoll 2016:03
Styrelseprotokoll 2016:04
Styrelseprotokoll 2016:05
Styrelseprotokoll 2016:06
Styrelseprotokoll 2016:07
Styrelseprotokoll 2016:08
Styrelseprotokoll 2016:09
Styrelseprotokoll 2016:10
Styrelseprotokoll 2016:11
Styrelseprotokoll 2016:12
Styrelseprotokoll 2016:13

Styrelseprotokoll 2017:01
Styrelseprotokoll 2017:02
Styrelseprotokoll 2017:03
Styrelseprotokoll 2017:04
Styrelseprotokoll 2017:05
Styrelseprotokoll 2017:06
Styrelseprotokoll 2017:07
Styrelseprotokoll 2017:08
Styrelseprotokoll 2017:09
Styrelseprotokoll 2017:10
Styrelseprotokoll 2017:11
Styrelseprotokoll 2017:12

Styrelseprotokoll 2018:01
Styrelseprotokoll 2018:02
Styrelseprotokoll 2018:03
Styrelseprotokoll 2018:04
Styrelseprotokoll 2018:05
Styrelseprotokoll 2018:06
Styrelseprotokoll 2018:07
Styrelseprotokoll 2018:08
Styrelseprotokoll 2018:09
Styrelseprotokoll 2018:10
Styrelseprotokoll 2018:11
Styrelseprotokoll 2018:12
Styrelseprotokoll 2018:13

Styrelseprotokoll 2019:01
Styrelseprotokoll 2019:02
Styrelseprotokoll 2019:03
Styrelseprotokoll 2019:04
Styrelseprotokoll 2019:05
Styrelseprotokoll 2019:06
Styrelseprotokoll 2019:07
Styrelseprotokoll 2019:08
Styrelseprotokoll 2019:09

Styrelseprotokoll 2020:01
Styrelseprotokoll 2020:02
Styrelseprotokoll 2020:03
Styrelseprotokoll 2020:04
Styrelseprotokoll 2020:05
Styrelseprotokoll 2020:06
Styrelseprotokoll 2020:07
Styrelseprotokoll 2020:08
Styrelseprotokoll 2020:09
Styrelseprotokoll 2020:10

Protokoll för 2021 signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.
Styrelseprotokoll 2021:1
Styrelseprotokoll 2021:2
DS_protokoll_2021-3
DS_protokoll_2021-4
DS_protokoll_2021-5
DS_protokoll_2021-6
DS_protokoll_2021-7
DS_protokoll_2021-8
DS_protokoll_2021-09
DS_protokoll_2021-10
DS_protokoll_2021-11
DS_protokoll_2021-12
DS_protokoll_2021-13
DS_protokoll_2021-14

Aktuella stämmohandlingar

Handlingar HDST 2021
Bilaga 1 – Förslag på verksamhetsplan 2022
Bilaga 2 – Budgetförslag 2022 med kommentar
Bilaga 3 – Motion och svar
Bilaga 4 – Valberedningens förslag för höststämman 2021 (v3)
Bilaga 5 – VoteIT-instruktion

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Handlingar 2014
Handlingar 2015
Handlingar vt2016
Handlingar ht2016
Handlingar vt2017
Handlingar ht2017
Handlingar vt2018
Handlingar ht2018
Handlingar vt2019
Handlingar ht2019
Handlingar vt2020
Handlingar ht2020
Handlingar vt2021
Röstlängd, ifyllbar

Stadgar

Läs Scouternas stadgar
Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt

Blanketter

Mentorsbidrag
Lägerbidrag
Deltagarlista
Kostnadsställen och resultatenheter
Kontoplan Göteborgs Scoutdistrikt
Utläggsredovisning 210525

Arrangemang

 

Rapporter

Distriktsbildning

Policyer för distriktsverksamhet

Alkoholpolicy
Arrangemangspolicy
Kommunikationspolicy
Miljöpolicy
Policy för ekonomiska utlägg och resor
Policy för ideellt engagemang
Policy – beredskapsplan
Policy för Trygga Möten
Policy för personuppgiftsbehandling
Krisplan distriktsstyrelsen

Nyhetsbrev

2021-12-02
2021-12-07