Snabblänkar:

Protokoll
Aktuella stämmohandlingar
Handlingar
Stadgar
Blanketter
Arrangemang
Rapporter
Policyer
Nyhetsbrev

Protokoll

Protokoll för 2021 och framåt signeras i huvudsak digitalt,
signeringsloggar finns separat.

Distriktsstämman
(Klicka här för äldre protokoll!)

Vårstämma 2022
Höststämma 2022

Distriktsstyrelsen
(Klicka här för äldre protokoll)

Styrelseprotokoll_2022-1
Styrelseprotokoll_2022-2
Styrelseprotokoll_2022-3
Styrelseprotokoll_2022-4
Styrelseprotokoll_2022-5
Styrelseprotokoll_2022-6
Styrelseprotokoll_2022-7
Styrelseprotokoll_2022-8
DS_protokoll_2022-09
DS_protokoll_2022-10
DS_protokoll_2022-11
DS_protokoll_2022-13

Protokoll konstituerande 23-00

 

Aktuella stämmohandlingar

Huvudhandling höstdistriktsstämma 2022 v1 22-10-20
Bilaga 1 – Verksamhetsplan GbgScout 2023 – höstdistriktsstämma 2022 v0 22-10-02
Bilaga 2 – Budgetförslag 2023 – höstdistriktsstämma 2022 v1 22-10-04 (ersatt)
Bilaga 2 – Budgetförslag 2023 – höstdistriktsstämma 2022 v2 22-10-17
Bilaga 3 – Valberedningens förslag höstdistriktsstämma 2022 v1 2022-10-10

Blankett – Ombud röstlängd distriktsstämma

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Handlingar 2014
Handlingar 2015
Handlingar vt2016
Handlingar ht2016
Handlingar vt2017
Handlingar ht2017
Handlingar vt2018
Handlingar ht2018
Handlingar vt2019
Handlingar ht2019
Handlingar vt2020
Handlingar ht2020
Handlingar vt2021
Handlingar ht2021
Handlingar vt2022

Stadgar

Läs Scouternas stadgar
Tilläggsstadgar för Göteborgs scoutdistrikt

Blanketter

Mentorsbidrag
Deltagarlista
Utläggsredovisning-for-resor-och-andra-kostnader-NY-230315

Rapporter

Distriktsbildning

Policyer för distriktsverksamhet

Alkoholpolicy
Arrangemangspolicy
Kommunikationspolicy
Miljöpolicy
Policy för ekonomiska utlägg och resor
Policy för ideellt engagemang
Policy – beredskapsplan
Policy för Trygga Möten och registerutdrag
Policy för personuppgiftsbehandling
Krisplan distriktsstyrelsen

Nyhetsbrev

2021-12-02
2021-12-07
2022-02-24
2022-05-05
2022-10-05
2022-11-30

Februari 2023